'Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi er helt akseptert': Slik ser det ut å være en kvinnelig drag-dronning