Denne Zara-arvingen hadde det mest episke bryllupet inkludert FOUR antrekkskift